Fridhem är strängnäs stifts enda fd.etablerade prästänkesäte. Huset kom till som bostad för prästänkor i Sköldinge församling och byggdes enligt kunglig resolution år 1846-47.
Det var prosten och magister Erik Anell som inrättade änkesätet i Fridhem.
Han lät ursprunglingen bygga det för sin hustrus räkning för att hon ej skulle behöva bli "konserverad".

Förr var ofta prästerna relativt gamla och ,mycket fattiga när de fick sin examen och då de gifte sig.
När prästfrun sedemera blev änka hade hon och barnen ingenstans att ta vägen, utan tvingades då gifta sig med den efterträdande prästen. Erik Anells hustru kom dock aldrig att bo på fridhem eftersomhon avled 1852, ett år före maken. Två prästänkor har bott på fridhem genom åren: Kristina Elisabeth Erlin 1849 - 1888 och därefter Anna Möller 1925 - 1949.

Huvudbyggnaden är uppförd av timmer som togs från en gammal
sockenstuga från 1600-talet. Den ena av de båda översta flygelbyggnaderna fungerade som visthusbod, den andra som kök.
De båda nedre flygelbyggnaderna innehöll vedbod och vagnslider i den
ena och i den andra ladugård med plats för två kor och stall för två små hästar. En liten trädgård anlades med ej fruktträd, så att inte
ovälkomna gäster skulle lockas dit.

Startsida   |   Historia   |   Hemslöjd   |   Servering   |    Kontakt

Kaffestugan Fridhem och Hemslöjd,
Familjen Kellerman,
640 24 Sköldinge


Tel: 0157-502 12
Fax: 0157-500 94
Mobil: 0706-44 49 26

E-post: kerstin.kellerman@telia.com
Domän: www.fridhemskaffestuga.com

Copyright  ©  Kaffestugan Fridhem och Hemslöjd,  2008
Historia